Pratik Bilgiler

Yakıt Tüketimindeki Tasarruf Kuralları

Gaz pedalına sonuna kadar basmadan da hızlı gidilebilir. Bunun için otomobili fazla zorlamadan hızlandırmak ve hızı korumaya çalışmak yeterlidir. Otomobiliniz enjeksiyonlu ise yokuş aşağı inerken gaza basmayın. Bu sistemler motor çalışır durumda ve araç viteste iken ayak gazdan çekildiğinde yakıt akışını kestiği için hiç yakıt tüketmez. Ancak yokuş aşağı inerken kesinlikle vitesi boşa atmayın ve kontağı kapatmayın. Kontak kapatıldığında fren sistemi çalışmadığı için yapılacak birkaç santilitrelik benzin tasarrufuna karşılık ciddi kazalarla karşı karşıya kalınabilir.

Yokuş çıkarken az yakıt tüketmek için yüksek viteste tam gaz yapmaktansa daha düşük viteste yarım, hatta çeyrek gaz yapmak daha doğru olur. 90km'den sonraki her 1 km artış yakıt tüketimini %1 oranında arttırır. Saatte 120 km hızla giden bir araç 80 km hızla giden bir araca göre %25 daha fazla yakıt tüketir. Yakıt tüketimini arttıran yüksek devirli sürüşten kaçınınız; ancak az yakıt tüketmek için çok düşük devirlerde kullanılan bir otomobilin motoru daha çabuk yıpranır. Bu da yakıt tüketimini azaltarak yapılan tasarrufun tamir ve yedek parçaya verilmesine neden olur. Bu sebeple aracınızı optimum devirde kullanın.

Lastikler
Hava basıncının tavsiye edilenden düşük olması yakıt tüketimini artırır
Tavsiye edilenin dışında kullanılan jnt ve lastiklerde yakıt tüketimini artırır.

•  Motoru dururken ısıtmak yerine, ölçülü kullanarak yolda ısıtın
•  Jikle kullanıyorsanız motor jiklesiz gidecek duruma gelir gelmez jikleyi yerine itin.
•  Sağ ayağınızı engel ve virajları yeterince önceden kestirip,gazdan çekerek yavaşlamak için kullanın,frene basmak için değil
•  Agresif kullanmayın . Yumuşak kullanın .
•  Düşük viteste çok fazla devir yapmayın. Mümkün olan en yüksek vitesi motoru fazla yormamak kaydıyla kullanın.
•  Yokuş çıkarken aynı hızı korumaya çalışmayın. Düz yolda da fazla gaz vermeyin (gaz pedalında ayağınızı aynı pozisyonda tutun)
•  Hız pahalıdır.
•  Yeşil ışıkta aniden hızlanmayın.
•  Yakıt deposunu ağzına kadar doldurmayın
 

Otomatik Vites Nasıl Kullanılır?

Otomatik şanzımanlı bir araçta en iyi performansı elde etmek için şu kurallara uyulması gerekiyor.

•  Gaz pedalına basılıyken vites kolu P ve N konumundan başka bir konuma getirilmemelidir.
•  Araç hareket halindeyken P konumuna alınmamalıdır. Aksi taktirde ciddi hasarlar ortaya çıkacaktır.
•  R konumuna geçmeden önce aracın tamamen durması beklenmelidir.
•  Yokuş aşağı inişlerde araç kesinlikle boşa yani N konumuna alınmamalıdır.
•  Otomatik şanzıman yağ değişimi zamanlarına mutlaka uyulmalıdır, aksi taktirde yağ bozulacak ve bozulan yağ şanzımanın performansında düşüşe ve bazı arızalara neden olacaktır.
•  Araç hızı 95 KM den fazlaysa vites kolu asla manuel olarak 2 veya L konumuna alınmamalıdır.
•  L konumundaki sürüşlerde 50 km'nin üstündeki hızlara çıkılmamalıdır .

Hava yastığı özellikleri

Pasif güvenlik sistemi elemanlarından olan hava yastığı, belirli bir hız üzerinde gerçekleşen çarpışmalarda açılarak sürücü ve/veya yolcuların yaranmalarını engeller. Hava yastıklı araçlarda, aracın içindeki hava yastıklarının adedi ve konumuna göre, çeşitli sensörler bulunur. Ortalama 30 km/s ve üzerindeki çarpışmalarda, çarpışmanın geldiği yöne göre hava yastıkları saliselerle ölçülen sürelerde açılır ve araç içindekileri olası yaralanmalardan korur.

ABS ve fren sistemi

Islak veya kaygan yüzeyli yolda fren yapıldığında veya beklenmeyen bir engelle karşılaşıldığında yapılan ani frenlemelerde tekerlekler bloke olur. Sürücünün araç üzerindeki direksiyon hakimiyeti ortadan kalkarak, araç kaymaya veya savrulmaya başlar. ABS, bu gibi durumlarda tekerleklerin bloke olmasını engelleyen sistemdir. ABS'nin temel amacı, ani frenleme esnasında sürücünün direksiyon hakimiyetini elinde bulundurmasına olanak vermesidir. Halk arasında ABS'nin fren mesafesini kısalttığına ve asıl amacının da bu olduğuna dair yanlış bilinen bir kanı vardır. Fren mesafesinin kısaltılması da güvenlik unsuru olmakla birlikte, ABS'nin ikincil amacıdır. Fakat unutulmamalıdır ki, ABS her zaman fren mesafesinin kısalmasını sağlayamayabilir.

Çalışma prensibi: Ani ve sert frenleme yapıldığında, tekerleklerde bulunan hız sensörleri aracın kaymaya başladığını tespit ederek, bu durumu derhal merkezi kontrol ünitesine (elektronik ABS beyni) aktarır. ABS beyni, hidolik kontrol ünitesi vasıtası ile bloke olan bir veya birden fazla tekerleğe uygulanan fren basıncının artmasına engel olur veya basıncı azalmaya başlar. Böylece sürücü, çok kısa sürede direksiyon kontrolünü geri kazanır ve aracın efektif ve güvenli bir şekilde yavaşlaması sağlanır.

Lastik ve Jant

Lastik Hakkında Bilinmesi Gerekenler :
Lastik kauçuk kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve önemli parçasıdır.
Lastik içerisine basılan hava vasıtası ile takılı olduğu aracın ve üzerindeki yükün taşınmasını sağlar.

•  Hava Basıncı
Uygun olmayan hava basıncı ileride tamiri mümkün olmayacak hasarların yanısıra, lastiğin düzensiz ve erken aşınmasına sebep olur. Hava basıncı lastik soğukken ölçülmeli ve mutlaka araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine uyulmalıdır

•  Rot Ayarı
Aracınızın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. Ön düzen bozukluğu sadece lastiklerinizde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz aynı zamanda aracınızın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içerisinde yüksek mekanik tamir ve bakım masraflarına yol açar

•  Balans Ayarı
Jant ve lastiğinizin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında zıplama, vuruntu, salgı, yalpa gibi konforsuzluklar hissetmenize neden olacaktır

•  Rotasyon (Yer Değiştirme)
Lastiklerinizin, araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketlerine maruz kaldıklarıdan, periyodik olarak yerlerinin değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır

•  Diş Derinliği
Sırt bölgesi lastiğinizin yola basan kısmıdır. Lastik eskidikçe çekiş azalır. Zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. Diş derinliği 1.6mm'nin altına inmiş lastikleri kullanmak, can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli oldugu gibi, bir çok ülkede kanunen de yasaktır

•  Yük Miktarı ve Yükleme Biçimi
Araç üreticisinin belirlediği, araç taşıma kapasitesi (istihap haddi) üzerinde yüklemeler; lastiğin çabuk ısınmasına , yanak,omuz ve topuk bölgelerinde arıza vermesine ve hızlı aşınmasına sebep olur.Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerinde olumsuz etki yapar

•  Fren Ayarı
Fren sistemlerinizi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarla kontrol ettiriniz. Ayarsız frenler,lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalarına neden olur. Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından, blok tipi aşınma olması ihtimali artar
•  Araç Kullanım Şartlarına Uygun Lastik Seçimi
Araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır

•  Araç Hızı
Araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığını yükselmesi sebebiyle sırt kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir

•  Lastik Eşlemeleri
Aracın tüm lastiklerinin aynı ebat ve yapıda olması gerekir. Aynı aks üzerinde farklı yapı, desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır

•  Yol ve İklim Şartları
Düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir

•  Sürüş ve Fren Alışkanlıkları İle Bakım
Bu faktörlere ilave olarak araç kullanıcısının sürüş ve fren kullanım alışkanlıkları ile aracın bakım seviyesi gibi diğer faktörlere de bağlı olarak değişiklikler gösterebilir

Sırt : Lastiğin yer ile temas eden bölgesi.
Omuz : Sırt ile yanağın birleştiği ve kalın kauçuktan yapılmış bölgesi.
Yanak : Lastiğin topuk ve omuz bölgesi arasında kalan, lastiğe esneklik sağlayan ve üzerinde markalama ve tanıtıcı bilgiler bulunan bölgesidir.
Topuk : Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesidir.

100 ceza puanını dolduran sürücülere yapılan işlemler nelerdir?

1. defa: 2 ay süre ile sürücü belgesi geri alınır.
2. defa: 4 ay süre ile sürücü belgesi geri alınır.
3. defa ise sürücü belgesi iptal edilir.
Bu durumda olan sürücü belgeleri hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118.maddesinde belirtilen 1.kez eğitime gönderileceği belirtildiğinden şahıslar her hangi bir sürücü kursunda 40 saat eğitim görmeleri için gönderilir ve kurs gördüğünü belgeleyenlerin sürücü belgesi geri verilir.
2.Defa 100 puanı aşanların ise psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacağını ve bu muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakınca olmayanların sürücü belgelerinin geri verilebileceğini belirtmektedir.

Bir Yıl İçinde 5 Kez Hız İhlali (Radar) Yapanlar Hakkındaki İşlemler Nelerdir ?

 Hız ihlalini 1 yıl içerisinde 5 kez ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınmaktadır.

Sürücü belgesi geri alınanlar ceza süresi sonunda psikoteknik değerlendirmeye ve psikoterapi uzmanının muayenesine tabi tutularak muayene sonunda sürücü belgesini geri almasında mani hali olmadığı anlaşılanların sürücü belgeleri kendilerine iade edilmektedir

Hız ihlallerinin hesaplanmasında 4550 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 12.03.2000 tarihi öncesi ve sonrasındaki ihlaller birleştirilmeyecektir. Belgelerin geçici olarak geri alınmasında zaman aşımı süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. 5.Hız ihlalinden itibaren süre başlamaktadır.
 

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nedir? Sürücü Belgeme Ne Kadar Süreyle El Konulmaktadır ?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesinde alkollü araç kullananlar hakkında; Taksi, dolmuş, minibüs otobüs, kamyon ve çekici gibi ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin alkollü, diğer araç sürücülerinin ise kanlarındaki alkol miktarının 0.50 promil'in üstünde araç kullanan şahısların sürücü belgesine el konulması gerektiğini belirtmektedir.
Alkolden dolayı alınan sürücü belgeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 15.11.2001 tarihli 0214 sayılı genelgesinde belirtilen şu hususlar uygulanmaktadır.
1.kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alınan sürücü belgeleri büro amirliğimizde (3) ay süre ile muhafaza edilmektedir.
2.Kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alınan sürücü belgeleri bu suçun aynı yıl içerisinde işlenip işlenmediği dikkate alınmadan (1) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.
3.Kez alkollü araç kullanmaktan dolayı geri alınan sürücü belgeleri yakalayan birim tarafından Mahkemeye sevk edilmekte ve mahkeme kararına göre hareket edilmektedir.
Mahkeme bu durumda olan sürücü belgelerine genelde ( 5 ) yıl süre ile ceza vermektedir.
Sürücü belgesine 1 veya 2 kez el konulan şahısların sürücü belgeleri iade edilirken bilgisayar kontrolü yapılarak başka bir suçu bulunmayan şahısların sürücü belgeleri iade edilir. 3 kez sürücü belgesinin geri alındığı tespit edilen şahıslarla ilgili olarak yine 2918 sayılı K.T. Kanununda belirtilen; Sürücü belgelerinin 3.kez alındığı tespit edilenlerin psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edileceğinin belirtilmesi nedeniyle psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar.

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur? Aranan Şartlar Nelerdir?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4199 Sayılı kanunla değişik Ek.6. maddesi hükümlerine göre yayımlanarak yürürlüğe giren “ Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği ” nin 5 ve 6 ncı maddelerinde Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aranılacak şartlar ve müracaat şekli belirtilmektedir. Buna göre;

•  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
•  En az 40 yaşında olmak,
•  Yüksek okul mezunu olmak,
•  En az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
•  Asli kusurlu trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
•  Müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
•  Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
•  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
•  Şartlarına haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanların 2 adet vesikalık fotoğraf, sürücü belgesi ile sabıka kaydını gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgahının bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Trafik Kazalarında Nereye Bildirilmelidir?

01.04.2008 tarihinden itibaren trafik kazalarında kaza tespit tutanakları kazaya karışanlar tarafından düzenlenmektedir. Ancak aşağıdaki durumlar söz konusu ise 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesi ise 156 numaralı telefonlardan trafik zabıtasına haber verilmesi gerekmektedir.
-Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,
-Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
-Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
-Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
-Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
-Trafik kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
-Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
-Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,
-Taraflar arasında anlaşma sağlanamamışsa.

Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Karıştığımızda Ne Yapmalıyız ?

Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek (155 Alo Trafik), Trafik Ekibi gelinceye kadar onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla ve aracınızı yerinden oynatmamakla yükümlüsünüz.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan kazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir anlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Araç İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Araç Sigortası:
Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle ‘Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği' hükümleri uygulanır.

Zarar, Ziyan ve Dava Açma:
Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir.

Sorumluluğunuz:
İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.

Yaralamalı Trafik Kazasına Karıştığınızda Ne Yapmalısınız ?

•  Araç sürücüsü iseniz trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde durmalı, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak ve gereken tedbirleri almalısınız.

•  Trafikte, can ve mal kaybını etkileyen, ölümlü , yaralamalı veya hasarlı kazalarda sorumlunun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemelisiniz.

•  Olayın tarafları olarak, istendiğinde bir birinize kimlik bilgileriyle adreslerinizi vermeli, sürücü ve kayıt-tescil belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermeli, bunlara ait tarih ve sayıları vermelisiniz.

•  Olayı, yetkili ve görevlilere bildirerek (155 Alo Trafik), Trafik Ekibi gelinceye kadar veya görevlilerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmamalısınız.

Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araç, taşınabilen veya taşınmayan mal ve mülke zarar vermeniz durumunda;

•  Aracın, mal veya mülkün ilgilisini bulmalısınız, bulunmadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görülebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybolmayacak şekilde yazılı bilgi bırakmaklısınız.

Aracıma Çarpıp Kaçtılar Ne Yapmam Gerekiyor? Çarpan Aracın Adresini Kendim Öğrenebilir miyim ?

Çarpıp kaçan aracın plakasını alınız ve en yakın polis karakoluna müracaat ediniz, Karakolun düzenleyeceği tutanak ile karşı tarafın sigortasından zararınızı tanzim edebilirsiniz.

Aracın adresini kendiniz öğrenemezsiniz, Adres tespiti ve karşı tarafa ulaşma vb. gibi işlemleri müracaat ettiğiniz karakol yapacaktır.

Aracım Çalındı Ne Yapmam Gerekiyor ?

En kısa sürede aracınızın çalındığı bölgeden sorumlu polis karakoluna müracaat etmeniz gerekmektedir.

Trafik Kazalarında 8 de 8 Kusur Oranı Var Mıdır? Sürücü Kusurları Nelerdir ?

Trafik Kazalarında 8 de 8 diye yada bunun gibi bir kusur oranı yoktur. Bu tip kusurları mahkemeler vermektedir.

•  Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.

•  'Taşıt Giremez' trafik işareti bulunan karayolunda veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girmek.

•  İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek.

•  Arkadan çarpmak.

•  Geçme yasağı olan yerlerden geçmek.

•  Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak.

•  Şerit ihlali yapmak.

•  Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.

•  Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak.

•  Manevraları düzenlenen genel şartlara uymamak.

•  Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almamak.

•  Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmak.

İnternetten Trafik Ceza Puanımı Nasıl Öğrenebilirim ?

www.egm.gov.tr adlı Emniyet Genel Müdürlüğümüz web sitesinden ceza puanınızı öğrenebilirisiniz. .

İnternetten Aracımın Borcunu Nasıl Öğrenebilirim ?

www.gelirler.gov.tr adlı Gelirler genel müdürlüğü web sitesinden aracınızın borcunu öğrenebilirsiniz.

Aracımı Noter Kanalı Olmaksızın Sattım, Karşı Taraf Aracın Devrini Üzerine Almıyor ?

Trafik hizmetleri Başkanlığımızın 12.08.1999 Tarihli Noter satışı olmayan araçlarla ilgili yazılarında, Araçlarını noter satış senedi ile satmayan araç sahiplerinin dilekçe ile müracaatlarında ne gibi işlemin yapılacağı aşağıda açıklanmıştır;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20.Maddesinde; "Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir." denilmektedir. Bu nedenle, noterler dışında aracı devir alanla satan arasında akdedilen ve el senedi olarak tabir edilen belgelerin tescil kuruluşlarımızca kabulü mümkün görülmemektedir.

Kanunun 20.maddesinde belirlenen şekle aykırı olarak "el senedi" ile yapılan satışa müteakip vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenilmesi amacıyla aracın devri için noter satış senedi düzenlenmesi yönünde uyarılmaları, bunun mümkün olmaması ve alıcı şahsın noter satış senedi yapmaya yanaşmaması veya ilk sahibinin aracı devretmesini takiben bir çok el değiştirmesi durumunda konunun adli mercilere intikal ettirilerek bu makamların vereceği karara uygun hareket edilmesi gerekmektedir

İkinci El Otomobil Alırken Dikkat Edilecek Hususlar ?

Otomobilin motorundan şanzımanına, kaportadan döşemesine kadar dikkatle inceleyin. Mümkünse satın almaya bir otomobil tamircisi ile gidin.

Otomobilin çalıntı olup olmadığını anlamak için motor ve şase numaralarını,ruhsattaki motor ve şase numaraları ile karşılaştırın. Çalıntı otomobil aldıysanız ödediğiniz paradan olacağınız gibi,çalmadığınızı ispatlayana kadar uğraşmanız gerekecektir.

Otomobili mutlaka deneyin.Tanıdığınız bir tamirci veya kaportacıya götürüp kontrol ettirin.Kaza geçirip sonradan toplanmış olabilir.

Vergiler

•  Otomobil
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motorsikletler 2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
  1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm3 ve aşağısı 393 274 155 117 44
1301 - 1600 cm3 628 471 274 194 76
1601 - 1800 cm3 1.104 865 510 312 123
1801 - 2000 cm3 1.736 1.340 788 471 188
2001 - 2500 cm3 2.605 1.893 1.182 708 282
2501 - 3000 cm3 3.631 3.158 1.974 1.064 393
3001 - 3500 cm3 5.529 4.975 2.998 1.498 552
3501 - 4000 cm3 8.690 7.505 4.422 1.974 784
4001 cm3 ve yukarısı 14.220 10.664 6.317 2.842 1104
Motosikletler
  1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 cm3 76 60 44 29 13
251 - 650 cm3 155 117 76 44 29
651 - 1200  cm3 393 235 117 76 44
1201 cm3 ve yukarısı 946 628 393 312 155

 •  Minibüs, Panel Van, Otobüs, Kamyonet-Kamyon
Minibüs, Panel Van, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri,

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri
2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Minibüs 471 312 155
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 628 393 235
1901 cm3 ve yukarısı 946 628 393
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)a Yeri)
25 kişi 1.182 708 312
26-35 kişi 1.420 1.182 471
36-45 kişi 1.578 1.340 628
46 kişi ve yukarısı 1.893 1.578 946
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1500 kg 424 282 140
1.501-3.500 kg.500 kg 851 495 282
33.501-50 kg 1.277 1.064 424
551-100 kg 1.420 1.206 567
1101-200 kg 1.703 1.420 851
2201 kg ve yukarısı 2.130 1.703 992

 •  Yat Kotra ve hertürlü motorlu özel tekneler
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Taşıtların Yaşları İle  Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
10 - 20 BG 223,68 15,78 7,88 3,12
221 - 50 BG 31,58 23,68 14,2 6,78
551 - 100 BG 39,49 31,58 18,93 7,88
1101 - 150 BG 47,38 39,49 23,68 11,04
1151 BG ve yukarısı 71,09 55,29 31,58 15,78

•  Motorlu Araç (ÖTV) Oranlar
2009 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
11.150 kg 7.899 6.317 4.738 3.790
11.151 - 1.800 kg 11.850 9.479 7.109 5.687
11.801 - 30 kg 15.800 12.640 9.479 7.583
331 - 50 kg 19.752 15.800 11.850 9.479
551 - 100 kg 23.702 18.961 14.220 11.375
1101 - 200 kg 27.653 22.122 16.590 13.270
2201 kg ve yukarısı 31.604 25.282 18.961 15.169

•  Fenni Muayene

Fenni Muayene  Fiyatı 
Otomobil, Minibüs, Kamyonet 123,90 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici  165,00 TL
Motosiklet, Traktör  62,00 TL
 

İstanbul'un illere karşı uzaklığı

İL KM İL KM İL KM
ADANA 930 EDİRNE 227 MALATYA 1124
ADIYAMAN 1220 ELAZIĞ 1221 MANİSA 529
AKSARAY 674 ERZİNCAN 1037 KAHRAMANMARAŞ 1056
ARDAHAN 1524 ERZURUM 1229 MARDİN 1459
AFYON 457 ESKİŞEHİR 330 MUĞLA 791
AĞRI 1414 GAZİANTEP 1136 MUŞ 1423
AMASYA 671 GİRESUN 942 NEVŞEHİR 730
ANKARA 454 GÜMÜŞHANE 1117 NİĞDE 795
ANTALYA 724 HAKKARİ 1814 ORDU 898
ARTVİN 1314 HATAY 1129 OSMANİYE  
AYDIN 961 IĞDIR 330 RİZE 1115
BALIKESİR 393 ISPARTA 602 SAKARYA 148
BARTIN 250 İÇEL 932 SAMSUN 733
BATMAN 1505 İSTANBUL 0 SİİRT 1364
BAYBURT 1126 İZMİR 565 SİNOP 698
BİLECİK 250 KARABÜK 396 SİVAS 892
BİNGÖL 1312 KARAMAN 771 ŞIRNAK 1635
BİTLİS 1504 KARS 1435 TEKİRDAĞ 131
BOLU 262 KASTAMONU 506 TOKAT 785
BURDUR 602 KAYSERİ 770 TRABZON 1079
BURSA 243 KIRIKKALE 530 TUNCELİ 1167
ÇANAKKALE 325 KIRKLARELİ 208 ŞANLIURFA 1274
ÇANKIRI 496 KIRŞEHİR 637 UŞAK 504
ÇORUM 610 KİLİS 1184 VAN 1644
DENİZLİ 652 KOCAELİ 111 YALOVA 176
DİYARBAKIR 1372 KONYA 663 YOZGAT 671
DÜZCE   KÜTAHYA 360 ZONGULDAK 333

Neden Alfa Oto?

Filo kiralama yaparken Alfa Oto'yu tercih etmeniz için sebepler. Devamı »

Udok' un Avantajları

Uzun Dönem Oto Kiralama yapmanın avantajları Devamı »

Operasyonel Kiralama ile Finansal Kiralama Arasındaki Farklar

Operasyonel kiralama ile finansal kiralama arasındaki farkları biliyor musunuz? Devamı »

Satın Alma ile Kiralama Arasındaki Farklar

Şirket aracınıza sahip olmak mı? yoksa kiralamak mı daha avantajlı? farkları görün kararınızı verin. Devamı »

Alfaoto Araç Kullanım Kılavuzu

Aracınızı kiraladıktan sonra nelere dikkat edeceğinizi Alfaoto Araç Kullanım Kılavuzu ile öğrenebilirsiniz. Devamı »

Sıkça Sorulan Sorular

Filo kirala yapmak ile ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları. Devamı »

Faydalı Linkler

Her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz faydalı linkler. Devamı »

Designed by IDS